Trawa z rolki

“Trawa z rolki ” czyli darń produkowana jest w wyspecjalizowanych plantacjach. Przed ułożeniem układana jest tak aby ograniczyć parowanie i nie dopuścić przeschnięcia korzeni włośnikowych.